Documentaire Du Lotus à l'érable

1973-2023: 50 năm quan hệ Canada-Việt NamPHÍ

Đặt trước

Trung tâm Văn hóa Việt Nam hân hạnh giới thiệu phim tài liệu về một chặng đường trong hành trình lịch sử ngoại giao Canada. Bộ phim này được thực hiện qua sự tài trợ của Bộ Di Sản Canada (Patrimoine Canada).

Hành trình bắt đầu vào tháng 8 năm 1973, khi Chính phủ Canada do Thủ tướng Pierre Elliott Trudeau đứng đầu, thiết lập quan hệ với Việt Nam. Trong thập niên 1975-1985, Canada đã chào đón một làn sóng kỷ lục số người tỵ nạn và thuyền nhân. Huân chương Nansen tiếp nhận từ Cao ủy Liên hiệp quốc về người tỵ nạn vào năm 1986 là thành quả của sự đóng góp của toàn dân Canada. Trong những thập niên tiếp theo, Canada đã chào đón hàng ngàn người nhập cư từ Việt Nam.

Năm 1991, Canada mở cơ quan ngoại giao đầu tiên tại Việt Nam và năm 1994 đại sứ quán tại Hà Nội bắt đầu hoạt động. Năm 1995, lãnh sự quán Canada được mở tại Sài Gòn, khi đó đã đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ đó, hai nước bắt đầu phát triển quan hệ song phương và đa phương.

Trong thời gian này, cộng đồng người Canada gốc Việt tiếp tục lớn mạnh và phát triển một cách đa dạng. Tên họ Nguyễn ngày nay được xếp hạng là tên phổ biến thứ hai trong thành phố Montréal, chỉ sau Tremblay.

Chia sẻ