Nhịp sống Văn hoá và tâm hồn Việt tại Canada

Nổi bật

Lời ngỏ

Ngay từ những ngày đầu tiên của Trung tâm Văn hóa Việt Nam, tôi đã thấy cần có một nơi gặp gỡ, chia sẻ, suy ngẫm và bàn luận.

Kể từ những năm 70, nhiều người trong chúng ta đã phải khép lại một chương của cuộc đời mình để mở ra một chương mới, bắt nguồn lại trong một không gian bao la, lạnh giá ở Canada. Chúng ta đã phải hòa mình với những ngôn ngữ và nền văn hóa khác ngoài ngôn ngữ của chính mình để hòa nhập với những người xung quanh đến từ mọi nơi trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, trên con đường đi đó, một sợi dây vô hình và phức tạp luôn kết nối chúng ta với nhau dù chúng ta ở đâu.

Đọc tiếp
Edito ccv September 2023

Trung tâm Văn hóa Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận. Để hoàn thành nhiệm vụ và đạt được mục tiêu của mình, Trung tâm luôn đặt trọng mối quan hệ với các cá nhân và các tổ chức công hoặc tư. Tuy nhiên, Trung tâm không có bất kỳ ràng buộc nào.

Để biết thêm

Trung tâm giới thiệu các hoạt động, sự kiện và chương trình du lịch Việt Nam

Decouvrir Espace Quebec

Espace Québec

Nằm trong khuôn viên trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Espace Québec là nơi gặp gỡ giữa những người bạn của Cộng đồng Pháp ngữ.

Đây là nơi trưng bày văn hóa và sự sáng tạo của Québec, hệ thống giáo dục, giải trí và du lịch của Cộng đồng Pháp ngữ Canada.

Để biết thêm