Boutique Nón lá

Boutique Nón lá sắp tới đây

Trang web đang được xây dựng. Mời quay lại sau một thời gian ngắn hoặc viết thư cho chúng tôi: info@boutiquenonla.com Xin cảm ơn.

Artisanat Vietnam boutique Nonla

Là một phần trong quá trình phát triển, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Canada đã thành lập một công ty xuất nhập khẩu NonlaCorporation, cũng như cửa hàng trực tuyến Boutiquenonla.com.

Các sản phẩm được chào bán sẽ là những sản phẩm chọn lọc sản xuất tại Canada hay tại Việt Nam: đặc sản, thủ công mỹ nghệ, trang trí, thời trang và phụ kiện.