Điều khoản truy cập

Xin vui lòng dành ít phút để đọc các điều khoản trong việc truy cập và điều kiện sử dụng trang web này hoặc ứng dụng di động.

Bản quyền

Hình ảnh, văn bản, âm thanh, chuỗi video, tài liệu, hình minh họa, thiết kế đồ họa, biểu tượng, phần mềm và các tài liệu khác có trong những trang này là tài sản của CCV hoặc người cấp phép cho CCV, trừ khi có quy định khác. Nội dung của trang web cũng phải tùy theo các hạn chế liên quan đến bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ do bên thứ ba nắm giữ. Ngoại trừ các bản sao được tạo với mục đích sử dụng hợp lý, như định nghĩa trong Đạo luật bản quyền của Canada, việc sao chép tài liệu có bản quyền được nêu rõ dưới đây.

Cách sử dụng

Khách truy cập có thể xem, tải xuống và nghe nội dung trên các trang web của CCV với điều kiện là chỉ dành cho mục đích phi thương mại, giáo dục và cá nhân. Khi tải xuống, in hoặc dùng văn bản, hình ảnh và tập tin theo cách khác, phải đồng ý giới hạn việc sử dụng các file này ở mức hợp lý và không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu nào của CCV hoặc bên thứ ba. Nội dung phải giữ lại thông báo bản quyền và quyền sở hữu, đồng thời phải thừa nhận nguồn của nó. Trích dẫn nguồn phải bao gồm URL của trang web này. Mọi thay đổi kỹ thuật trong các điều khoản này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của CCV đều bị nghiêm cấm.

Một số nội dung trên trang web này có bản quyền. Trong trường hợp đó , có thể có những hạn chế đối với việc sao chép và có thể yêu cầu bổ sung từ chủ sở hữu bên thứ ba trước khi sao chép tài liệu.

Liên kết đến các trang web bên ngoài

Các liên kết đến những trang web bên ngoài được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho việc truy cập và tìm hiểu. CCV không xác nhận nội dung cũng không có trách nhiệm nào liên quan.

Biên tập

Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam tại Canada
Điện thoại: 514 826-1142
Hộp thư: kpn@centreculturelvietnamien.ca

Phụ trách: Nguyen Kim Phuong

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trang web

WHC
Web Hosting Canada

Thiết kế / thực hiện

Bertrand Meunier
Quản lý dự án Kỹ thuật & Mỹ thuật số
Bertrand Meunier