Các hoạt động

Đây là những khóa học và những chương trình du lịch dành cho người nói tiếng Pháp muốn tìm hiểu về Văn hoá Việt.

Các khóa học

Cours de langue vietnamien
Học tiếng Việt

Với phương pháp được thiết kế dành riêng cho người lớn nói tiếng Pháp. Các khóa học của chúng tôi thuộc lớp học ảo và dạy riêng hay từng nhóm nhỏ.

Histoire du Vietnam
Lịch sữ Việt Nam

Dựa trên các nguồn tài liệu của Việt Nam, đặc biệt là của Pháp, Mỹ và đôi khi của Đức, khóa học này cố gắng mô tả những con đường dẫn người Việt từ thời thuộc địa Pháp đến những năm cuối của thế kỷ 20.

Chương trình du lịch

Routes du Vietnam
Những con đường Việt 

12 ngày du ngoạn miền Bắc Việt Nam trên xe máy và xe hơi.

Saveurs du Vietnam
Hương vị Việt 

Ở mỗi bước trong hành trình ẩm thực, bạn sẽ có cơ hội khám phá văn hóa, bản chất đặc trưng của từng vùng miền cũng như những hương vị mới.

Safari photo au Nord Vietnam
Đi miền Tây Bắc 

Trong lòng của quang cảnh thiên nhiên miền Tây Bắc, hãy cùng nhau tìm hiểu, làm quen với các dân tộc thiểu số và cách sống của họ.

Để tìm hiểu thêm về những hoạt động trên, xin mời truy cập trang web tiếng Pháp