Báo chí – truyền hình

Báo chí, đài phát thanh và truyền hình nói về những sự kiện của Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam. Mời bạn đọc một số bài viết, tin tức được xuất bản còn được lưu giữ ở dưới đây.

Để tìm hiểu thêm, xin mời đọc tiếp trên trang tiếng Pháp.